TƯ VẤN THỪA KẾ

- Chúng tôi sẽ giúp quý khách:
- Tư vấn các thủ tục, hồ sơ,
- Tư vấn miễn phí trong quá trình thực hiện.

Nội dung dịch vụ :
 
-   Công chứng hợp đồng mua bán nhà
-   Công chứng hợp đồng tặng cho bất động sản
-   Công chứng hợp đồng trao đổi tài sản
-   Công chứng hợp đồng thuê nhà
-   Công chứng hợp đồng thuê khoán tài sản
-   Công chứng hợp đồng ủy quyền
-   Công chứng hợp đồng bán đấu giá bất động sản
-   Công chứng hợp đồng gửi giữ tài sản
-   Công chứng hợp đồng kinh tế
-   Công chứng hợp đồng thế chấp tài sản
-   Công chứng hợp đồng cầm cố tài sản
-   Công chứng hợp đồng bảo lãnh
-   Công chứng hợp đồng có yếu tố nước ngoài
-   Công chứng giấy uỷ quyền
-   Công chứng di chúc
-   Nhận giữ di chúc
-   Công chứng văn bản thoả thuận phân chia di sản
-   Công chứng văn bản khai nhận di sản
-   Công chứng việc từ chối nhận di sản
-   Công chứng hợp đồng, giao dịch khác
-   Công chứng bản dịch giấy tờ
-   Công chứng bản sao giấy tờ
-   Công chứng chữ ký
-   Cấp bản sao văn bản hợp đồng, gioa dịch lưu giữ tại Phòng Công chứng
-   Các việc khác theo quy định của pháp luật
 
 
LUẬT SƯ LÀM ĐẠI DIỆN
 
Trong các giao dịch dân sự, hợp đồng để đảm bảo tính khách quan, hạn chế rủi ro về sau, bạn có thể nhờ chúng tôi tiến hành làm chứng để đảm bảo lơi ích khi có tranh chấp, kiện tụng cho bạn. Chúng tôi nhận sọan thảo hợp đồng và làm chứng các vụ việc sau :
 
- Di chúc; phân chia tài sản thừa kế;
 
- Hợp đồng kinh tế, thương mại;
 
- Hợp đông mua bán bất động sản;
 
- Văn bản thỏa thuận giữa các cá nhân, tổ chức;
 
- Thỏa thuận phân chia tài sản chung;
 
- Hợp đồng vay nợ , tín dụng;
 
- Hợp Đồng cầm cố, thế chấp, bảo lãnh;
 
- Hợp đồng cho tặng tài sản;
 
- Văn bản Hứa Thưởng có điều kiện;
 
- Làm chứng các văn bản, sự thỏa thuận khác.

LIÊN HỆ LUẬT SƯ TƯ VẤN - GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP : 0989.031. 643

Gửi bình luận và chia sẻ bài viết này trên:

Di sản thừa kế

Cách thức chia thừa kế, hàng thừa kế, phân chia di sản thừa kế theo pháp luật, theo di chúc;
Trình tự, thủ tục kê khai di sản thừa kế (tài sản thừa kế)  theo đúng quy định của pháp luật về thừa kế

Soan thảo di chúc

Dựa trên những tài liệu, chứng cứ của khách hàng. Luật sư chúng tôi đánh giá và phân tích một cách toàn diện soạn thảo Di chúc, văn bản, giấy tờ liên quan đảm bảo tính hợp pháp của di chúc.

Tranh chấp chia thừa kế

Tư vấn thừa kế về đất đai là việc luật sư tư vấn hướng dẫn, đưa ra ý kiến, giúp khách hàng soạn thảo các giấy tờ liên quan đến việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của họ trong quan hệ thừa kế. Qua đó luật sư phải giúp khách hàng thực hiện đúng pháp luật, đồng thời đảm bảo được nguyện vọng của họ được thực hiện.

Thừa kế nhà đất

Tư vấn thừa kế về đất đai là việc luật sư tư vấn hướng dẫn, đưa ra ý kiến, giúp khách hàng soạn thảo các giấy tờ liên quan đến việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của họ trong quan hệ thừa kế. Qua đó luật sư phải giúp khách hàng thực hiện đúng pháp luật, đồng thời đảm bảo được nguyện vọng của họ được thực hiện.

Khai sinh cho con nước ngoài

Khai sinh và xác định quốc tịch của con khi kết hôn với người nước ngoài là một trong những vấn đề mấu chốt trong lĩnh vực hôn nhân có yếu tố nước ngoài. Quốc tịch đóng vai trò quyết định tới quyền và lợi ích hợp pháp của đứa trẻ.

Thay đổi họ tên

Theo quy định của pháp luật, công dân có quyền được thay đổi họ, tên trong giấy khai sinh. Song, việc thay đổi họ, tên không làm thay đổi hoặc chấm dứt quyền và nghĩa vụ đã được xác lập đối với họ, tên cũ. Cụ thể là trong các trường hợp:

Đăng ký con nuôi

Công dân Việt Nam hiện đang thường trú có nguyện vọng và đủ điều kiện nhận con nuôi theo quy định của Luật Nuôi con nuôi năm 2010 nhưng chưa tìm được trẻ em để nhận làm con nuôi thì đăng ký nhu cầu nhận con nuôi với Sở Tư pháp Thành phố

Các quy định về thừa kế

Những người được thừa kế theo quy định của pháp luật không phụ thuộc vào mức độ năng lực hành vi. Người có hay không có năng lực hành vi hoặc người có năng lực hành vi không đầy đủ đều có quyền thừa kế. Trong trường hợp này, người giám hộ sẽ thực hiện giúp những người này các quyền và nghĩa vụ trong phạm vi tài sản của họ.
Tin tức tổng hợp
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ