Trang chủ » LUẬT SƯ TRANH TỤNG

LUẬT SƯ TƯ VẤN - TRANH TỤNG

Tham gia tư vấn, tranh tụng, bào chữa trong các vụ án hình sự, dân sự, hôn nhân gia đình, thừa kế, tranh chấp lao động, hợp đồng kinh tế, thương mại. Tham gia tố tụng trong các vụ án: hình sự, dân sự, kinh tế, hành chính, lao động, hôn nhân và gia đình, …Đại diện ngoài tố tụng: đại diện cho các cá nhân, tổ chức thực hiện các công việc liên quan đến pháp luật

TRANH CHẤP NHÀ ĐẤT

Giải quyết tranh chấp đòi quyền sử dụng nhà đất, thừa kế, mua bán

VỤ ÁN HÌNH SỰ

Bào chữa cho người bị tạm giữ, bị hại trong trường hợp bắt người hoặc đang bị truy nã .

VU ÁN LY HÔN

Tranh chấp hôn nhân gia đình phát sinh hàng loạt các vấn đề pháp lý phức tạp.  

VỤ ÁN KINH TẾ

Giải quyết tranh chấp hợp đồng, kinh tế, thương mại

TRANH CHẤP THỪA KẾ

Phân chia thừa kế, giải quyết tranh chấp quyền thừa kế, giá trị pháp lý của di chúc


Vụ án hành chính

Tư vấn, đại diện vụ án hành chính và khiếu nại, tố cáo liên quan đến hoạt động của cán bộ, cơ quan nhà nước.

Luật sư đại diện

Thương lượng, hoà giải, giải quyết tranh chấp trong và ngoài tố tụng cho cá nhân, tổ chức.

Khiếu nại - tố cáo

Tư vấn, đại diện giải quyết tố cáo đảm bảo quyền lợi cho cá nhân, tổ chức

Soạn thảo hồ sơ khởi kiện

HỒ SƠ KHỞI KIỆN là một trong những yếu tố quan trọng để tòa án xem xét và thụ lý vụ án, vô cùng quan trọng
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ