HỢP ĐỒNG

I. Giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng ngân hàng

Trong điều kiện nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay, tín dụng ngân hàng đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Trên thực tế hoạt động cho vay vốn của các tổ chức tín dụng, cụ thể là việc giao kết và thực hiện hợp đồng tín dụng giữa các tổ chức tín dụng với khách hàng trong thời gian qua thường xảy ra tranh chấp.

II. Các tranh chấp hợp đồng tín dụng phổ biến

Dạng tranh chấp hợp đồng tín dụng phổ biến, chiếm tỷ lệ lớn nhất trong hợp đồng tín dụng là dạng tranh chấp về hành vi vi phạm nghĩa vụ của một hoặc các bên trong hợp đồng. Hành vi vi phạm nghĩa vụ này, có thể là hành vi của bên cho vay (các ngân hàng và các định chế tài chính khác). Chẳng hạn, việc giải ngân khoản tín dụng mà hai bên đã thoả thuận là nghĩa vụ của bên cho vay. Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều trường hợp sau khi ký kết hợp đồng tín dụng với khách hàng bên cho vay đã không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ giải ngân. Điều này, làm ảnh hưởng tới quyền và lợi ích hợp pháp của bên vay như bên vay không tiến hành kế hoạch kinh doanh như dự kiến, không có vốn đầu tư vào dự án đầu tư, đấu thầu đã được đăng ký. Hậu quả là bên cho vay bị tổn thất rất lớn về hiệu quả kinh tế cũng như uy tín, danh dự, thậm chí thương hiệu của bên vay.

Tranh chấp hợp đồng tín dụng còn có thể xuất phát từ việc vi phạm nghĩa vụ trả lãi và thậm chí cả gốc và lãi. Trên thực tế, có trường hợp hai bên không thoả thuận rõ ràng về lãi suất đối với cả thời hạn vay hoặc ban đầu do cần tiền để thực hiện kế hoạch của mình nên khách hàng chấp nhận mức lãi suất đó nhưng sau một thời gian thực hiện hợp đồng phía khách hàng nhận thấy lãi suất đó cao quá nên không đồng ý. Tuy nhiên, đa phần là dạng tranh chấp về vi phạm nghĩa vụ trả nợ của khách hàng khi đáo hạn.

Dạng tranh chấp cũng khá phổ biến của hợp đồng tín dụng đó là tranh chấp về việc thực hiện biện pháp bảo đảm đối với hợp đồng tín dụng có bảo đảm bằng tài sản. Trong hợp đồng tín dụng có bảo đảm bằng tài sản, tổ chức tín dụng cho vay luôn có quyền ưu tiên theo đuổi tài sản bảo đảm để thu hồi nợ cho mình, bất luận tài sản bảo đảm đang nằm ở đâu và trong sự quản lý của ai. Quyền này của các tổ chức tín dụng được xác lập trên cơ sở giao dịch bảo đảm giữa tổ chức tín dụng (bên nhận bảo đảm) với khách hàng vay hoặc người thứ ba – người bảo lãnh (gọi là bên bảo lãnh). Với tư cách là một chủ nợ có bảo đảm, khi đến hạn mà khách hàng không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ trả nợ thì tổ chức tín dụng này được quyền ưu tiên thanh toán từ số tiền bán tài sản bảo đảm trước các chủ nợ có bảo đảm đăng ký sau hoặc trước những chủ nợ không có bảo đảm bằng tài sản đó. Hiện nay, theo quy định của pháp luật có ba hình thức bảo đảm tín dụng là cầm cố, thế chấp, bảo lãnh.

III. Luật sư giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng

- Nghiên cứu hồ sơ, tài liệu có liên quan để đưa ra Ý kiến pháp lý và Đề xuất phương án giải quyết đối với vụ việc;

- Cử Luật sư tham gia cùng người đại diện của Khách hàng hoặc thay mặt với tư cách là đại diện theo ủy quyền của Khách hàng trong các buổi làm việc, đàm phán, thương lượng nhằm giải quyết tranh chấp nêu trên với các bên liên quan

- Soạn thảo mọi văn bản cần thiết trong suốt quá trình giải quyết tranh chấp

- Tham gia gia tố tụng với tư cách là luật sư - bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng tại các cấp tòa xét xử

- Tham gia tố tụng với tư cách là đại diện ủy quyền - nhân danh khách hàng thực hiện tất cả các phương án và cách thức theo quy định của pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng một cách tốt nhất tại các cấp tòa xét xử.

Gửi bình luận và chia sẻ bài viết này trên:

Soạn thảo hợp đồng giao dịch

Trong các giao dịch dân sự, hợp đồng để đảm bảo tính khách quan, hạn chế rủi ro về sau, bạn có thể nhờ chúng tôi tiến hành soạn thảo văn bản, giấy tờ, đại diện để đảm bảo lợi ích khi có tranh chấp, kiện tụng cho bạn.
Tin tức tổng hợp
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ