THÀNH LẬP CÔNG TY

 1.Văn phòng đại diện: văn phòng Đại diện là đơn vị phụ thuộc công ty, không có chức năng hoạt động kinh doanh, văn phòng đại diện chỉ có chức năng thay mặt công ty thực hiện giao dịch với khách hàng.VPĐD có thể có con dấu riêng.Một doanh nghiệp có thể có nhiều VPĐD tại các tỉnh thành phố khác nhau.

 Công việc cần chuẩn bị khi thành lập văn phòng đại diện:      
 - Về người đứng đầu văn phòng đại diện : Các thông tin về cá nhân đứng đầu văn phòng đại diện      
 - Địa chỉ văn phòng Đại diện: văn phòng đại diện phải có địa chỉ cụ thể, doanh nghiệp có thể đi mượn, đi thuê.
 -Tên VPĐD: Tên VPĐD được đặt dựa trên tên của doanh nghiệp chủ quản.

2. Chi nhánh: Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc công ty, có chức năng hoạt động kinh doanh, chi nhánh có thể được hạch toán tương đối độc lập về chế độ tài chính với công ty, chi nhánh có thể có mã số thuế riêng, có con dấu riêng.Một doanh nghiệp có thể có nhiều chi nhánh tại các tỉnh thành phố khác nhau.
 Công việc cần chuẩn bị khi thành lập chi nhánh:
- Về người đứng đầu chi nhánh :  Các thông tin về cá nhân đứng đầu chi nhánh 
- Trụ sở chi nhánh: Trụ sở chi nhánh phải có địa chỉ cụ thể, doanh nghiệp có thể đi mượn, đi thuê.
- Ngành nghề kinh doanh:
Chi nhánh có thể tiến hành đăng ký các ngành nghề kinh doanh phù hợp với hệ thống ngành nghề kinh doanh của công ty.
- Tên chi nhánh: Tên chi nhánh được đặt dựa trên tên của doanh nghiệp chủ quản.

 3.Địa điểm kinh doanh: Một công ty có thể có một hay nhiều địa điểm kinh doanh trong cùng một tỉnh thành phố.
  Công việc cần chuẩn bị khi lập địa điểm kinh doanh:
- Về người đầu địa điểm KD:  Các thông tin về cá nhân đứng đầu địa điểm Kinh doanh
- Địa chỉ địa điểm KD: Địa điểm kinh doanh phải có địa chỉ cụ thể, doanh nghiệp có thể đi mượn, đi thuê.
- Lĩnh vực hoạt động phù hợp với hoạt động kinh doanh của công ty
- Tên Địa Điểm KD: Tên Địa Điểm KD được đặt tùy thuộc vào lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp chủ quản.

Dịch vụ của công ty An việt
  •    Tư vấn những công việc cụ thể khi thành lập cho khách hàng.
  •     Soạn thảo bộ hồ sơ đăng ký thành lập
  •     Thay mặt doanh nghiệp tiến hành làm thủ tục thành lập tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
  •    Bàn giao cho doanh nghiệp các giấy tờ liên quan đến việc thành lập sau thời gian đã thoả thuận.
  •    Tư vấn soạn thảo hồ sơ nội bộ doanh nghiệp sau thành lập.
  •    Tư vấn thủ tục thuế, kế toán, và các vấn đề liên quan đến pháp luật miễn phí cho doanh  nghiệp sau 5 năm thành lập.
Sản phẩm dịch vụ doanh nghiệp nhận được:
 
- Giấy phép ĐKKD văn phòng Đại diện,Địa Điểm , Chi nhánh,Con dấu .
- Cung cấp điều lệ, hồ sơ nội bộ công ty
- Tư vấn công việc về pháp luật sau thành lập doanh nghiệp
- Tư vấn miễn phí sau 5 năm thành lập công ty
 

Gửi bình luận và chia sẻ bài viết này trên:

Tin tức tổng hợp
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ