LUẬT SƯ VÀ CUỘC SỐNG

Mẫu số 1:

CÔNG TY TNHH/CỔ PHẦN….
Số 01/08/2021
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
………., ngày ….tháng ….năm 2021

PHÂN CÔNG TRỰC CÔNG TY
(ÁP DỤNG TRONG THỜI GIAN GIÃN CÁCH XÃ HỘI THEO CHỈ THỊ 16 CỦA TT CHÍNH PHỦ)
Trực Lãnh đạo:
– Ông Nguyễn Thành Đạt – Chức vụ: Tổng Giám Đốc – SDT: 09123456789
– Ông Nguyễn Trọng Vụ – Chức vụ: Phó Tổng Giám Đốc – 09123456789
– Bà Phạm Minh Khuê – Chức vụ: Kế toán Trưởng – 0912357821
Trực nhân viên:

Ngày Thời gian Họ và tên Bộ phận Số Điện thoại
09/08/2021 07h30-11h00 Nguyễn Văn A Doanh nghiệp 0912xxxxx
14h00-17h00 Nguyễn Văn A Doanh nghiệp 0981xxxxx
10/08/2021 07h30-11h00 Nguyễn Thị B Sở hữu trí tuệ 0982xxxxx
13h00-16h00 Nguyễn Thị B Sở hữu trí tuệ 0903xxxx
11/08/2021 07h30-11h00 Nguyễn Thị C Đầu tư nước ngoài 0904xxxx
13h00-16h00 Nguyễn Thị C Đầu tư nước ngoài 0921xxxxx
22/08/2021 07h30-11h00 Nguyễn Thị D Kế Toán 0987xxxx
13h00-16h00 Nguyễn Thị D Kế Toán 0986xxxx

* Nhiệm vụ của người trực
– Người trực đảm bảo vệ sinh cơ quan sạch sẽ; bảo quản thiết bị tài sản cơ quan. Trong trường hợp xảy ra mất mát tài sản, cháy nỗ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
– Người trực có nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự cơ quan, giải quyết các nhiệm vụ liên quan đến công việc cơ quan trong thời gian trực. Trường hợp vượt quá khả năng nhiệm vụ quy định thì báo cáo với đồng chí trực lãnh đạo.
– Yêu câu trong thời gian trực cơ quan chấp hành nghiêm an toàn điện, không để xảy ra cháy nỗ, mắt cắp tài sản của đơn vị.
– Khi thay đổi ca trực phải bàn giao cụ thể hiện trạng cơ sở vật chất.
– Trực lãnh đạo có nhiệm vụ đôn đốc, giám sát và cùng người trực xử lí các công việc liên quan đến tình hình của cơ quan trong thời gian trực.
– Trong thời gian được phân công trực cơ quan, nếu nhân viên nào bỏ trực phải chịu hoàn toàn trách nhiệm khi có sự việc xảy ra.
………, ngày ….tháng …..năm 2021

  CÔNG TY TNHH/CỔ PHẦN…………………
TỔNG GIÁM ĐỐC
(Đã ký)

 

Mẫu số 2:

CÔNG TY TNHH/CỔ PHẦN….
Số 02/08/2021
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
………., ngày ….tháng ….năm 2021

BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC CÔNG TY/CƠ QUAN
(ÁP DỤNG TRONG THỜI GIAN GIÃN CÁCH XÃ HỘI THEO CHỈ THỊ 16 CỦA TT CHÍNH PHỦ)

Thời gian Họ và tên Lãnh đạo Họ và tên nhân viên tham gia trực Số điện thoại Bộ phận Ghi chú
Ngày 09/08/21 Sáng Ông Trần Văn Kiên Nguyễn Thành Công 0912xxx Doanh nghiệp Trực từ 7h
đến 12h30′
Chiều Phạm Như Quỳnh 0923xxx Đầu tư Trực từ 12h30′
đến17h
Tối Nguyễn Mạnh Đạt 0904xxx Sở hữu trí tuệ Trực từ 17h
đến 7h
Ngày
……..
Sáng         Trực từ 7h
đến 12h30′
Chiều       Trực từ12h30′
đến17h
Tối       Trực từ 17h
đến 7h
Ngày
………
Sáng         Trực từ 7h
đến 12h30′
Chiều       Trực từ 12h30′
đến17h
Tối       Trực từ 17h
đến 7h
Ngày
……….
Sáng         Trực từ 7h
đến 12h30′
Chiều       Trực từ 12h30′
đến17h
Tối       Trực từ 17h
đến 7h
Ngày
……….
Sáng         Trực từ 7h
đến 12h30′

Lưu ý:
1. Thời gian mỗi ca trực như sau:
Ca trực sáng : bắt dầu từ 7 giờ đến 12giờ 30 phút
Ca trực chiều : bắt dầu từ 12 giờ 30 phút đến 17giờ
Ca trực tối : bắt đầu từ 17 giờ đến 7h
2. Nhiệm vụ của ca trực
Người trực có nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự cơ quan, giải quyết các nhiệm vụ liên quan đến công việc cơ quan trong thời gian trực. Trường hợp vượt quá khả năng nhiệm vụ quy định thì báo cáo với đồng chí trực lãnh đạo.
– Yêu câu trong thời gian trực cơ quan chấp hành nghiêm an toàn điện, không để xảy ra cháy nỗ, mắt cắp tài sản của đơn vị.
– Khi thay đổi ca trực phải bàn giao cụ thể hiện trạng cơ sở vật chất.

  CÔNG TY TNHH/CỔ PHẦN…………………
TỔNG GIÁM ĐỐC
(Đã ký)

Mẫu lịch làm việc công ty/cơ quan mới nhất 2021

CÔNG TY TNHH/CỔ PHẦN…. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————
Số:03/08/2021 ….…….., ngày…tháng…năm…

THÔNG BÁO
Lịch làm việc của nhân viên
(áp dụng trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16)
– Căn cứ Bộ luật Lao động 2012;
– Căn cứ Thỏa ước lao động tập thể năm 20… – 20… của công ty;
– Căn cứ Nội quy lao động;
– Căn cứ tình hình thực tế diễn biến dịch covid 19 và chỉ thị 16 của thủ tướng chính phủ;
Công ty TNHH/Cổ phần…………. ra thông báo phổ biến với tập thể công nhân viên trong công ty về lịch làm việc trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 như sau:
Lịch làm việc vào thời gian ban ngày:

Ngày Thời gian Họ và tên Bộ phận Số Điện thoại
09/08/2021 07h30-11h00 Nguyễn Văn A Doanh nghiệp 0912xxxxx
14h00-17h00 Nguyễn Văn A Doanh nghiệp 0981xxxxx
10/08/2021 07h30-11h00 Nguyễn Thị B Sở hữu trí tuệ 0982xxxxx
13h00-16h00 Nguyễn Thị B Sở hữu trí tuệ 0903xxxx
11/08/2021 07h30-11h00 Nguyễn Thị C Đầu tư nước ngoài 0904xxxx
13h00-16h00 Nguyễn Thị C Đầu tư nước ngoài 0921xxxxx
22/08/2021 07h30-11h00 Nguyễn Thị D Kế Toán 0987xxxx
13h00-16h00 Nguyễn Thị D Kế Toán 0986xxxx

Lịch làm việc ca đêm
…………………………………………………………………………………………
Công nhân, nhân viên có nhu cầu làm bổ sung, làm ca đêm xin mời đăng ký với phòng nhân sự trước ngày … tháng … năm 20…
Lịch làm việc trên có hiệu lực từ ngày 09 tháng 08 năm 2021 đến hết ngày 22 tháng 08 năm 2021.

  CÔNG TY CỔ PHẦN…………………
TỔNG GIÁM ĐỐC
(Đã ký)

Trên đây là tư vấn của chúng tôi liên quan đến lịch trực và lịch làm việc áp dụng trong thời gian giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.
 

Gửi bình luận và chia sẻ bài viết này trên:

Tin tức tổng hợp
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ