VĂN PHÒNG LUẬT SƯ

Thời gian và các mức phí trọn gói thành lập doanh nghiệp, thành lập công ty:

- Thời gian, Phí trọn gói thành lập công ty : 3- 6 ngày làm việc, phí : 2.500.000 VNĐ.
-  Khách hàng muốn sử dụng các gói dịch vụ với thời gian khác nhau vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty chúng tôi.

Sản Phẩm Dịch vụ Khách Hàng Nhận Được :
 
- Giấy chứng nhận đăng ký kd, mã số thuế, Mã số Xuất Nhập Khẩu
- Dấu pháp nhân công ty
- Điều lệ Công ty
- Tư vấn thuế, kế toán miễn phí sau thành lập doanh nghiệp
- Tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp sau 5 năm thành lập công ty
- Lập tất cả các tờ khai thuế liên quan cho doanh nghiệp khi thành lập công ty xong 
 
Chi phí trọn gói 2.500.000 VNĐ đã bao gồm toàn bộ chí phí về việc thành lập doanh nghiệp cụ thể như sau:
- Phí Lấy Giấy chứng nhận đăng ký , mã số thuế, Mã số Xuất Nhập Khẩu
- Phí khắc dấu pháp nhân cho công ty;
- Phí lấy con dấu cho tại cơ quan công an;
- Phí dịch vụ của công ty chúng tôi;
- Phí hỗ trợ đăng ký thành lập doanh nghiệp;
 
Chi phí trên áp dụng cho mọi loại hình doanh nghiệp (công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh).
 
 Tư vấn miễn phí các vấn đề sau khi thành lập công ty:
- Hướng dẫn thủ tục kê khai và nộp thuế sau khi thành lập công ty
- Tư vấn đặt in, mua hóa đơn cho doanh nghiệp sau khi thành lập công ty
- Hướng dẫn kỹ cách kê khai thuế hàng tháng, hàng quý trong kê khai thuế khi mới thành lập công ty;
- Cung cấp điều lệ, hồ sơ nội bộ công ty
- Tư vấn công việc về pháp luật sau thành lập doanh nghiệp
- Tư vấn miễn phí sau 5 năm thành lập công ty

Công việc cần chuẩn bị :
 
1.Về thành viên sáng lập viên thành lập công ty :
 - Khi tiến hành thành lập công ty phải có đủ số lượng thành viên  tham gia góp vốn đối với từng lọai hình doanh nghiệp, Riêng Đối với công ty cổ phần khi thành lập công ty phải có từ 3 cổ đông trở lên không hạn chế số lượng tối đa.Thành lập công ty tnhh 02 thành viên thì số lượng từ 02 thành viên và không quá 50 TV. Khi thành lập công ty, thành lập doanh nghiệp tnhh 1 thành viên thì chỉ cần một cá nhân là đủ.Các thành viên tham gia quản lý điều hành doanh nghiệp( Giám đốc, Tổng giám đốc, Chủ tịch HĐQT) không được là cán bộ, công chức, sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên nghành quân đội, công an, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, đang chấp hành hình phạt tù.
 - Cá nhân thành lập công ty, thành lập doanh nghiệp không phân biệt hộ khẩu thường trú, đều có thể tham gia thành lập doanh nghiệp, thành lập công tytại các tỉnh thành phố khác nhau.
- Các thông tin về các cá nhân sáng lập khi thành lập công ty, thành lập doanh nghiệp ( Thông tin như trong CMT, Chỗ ở hiện tại)
2. Trụ sở chính: Khithành lập công ty, thành lập doanh nghiệp, Trụ sở của doanh nghiệp phải có địa chỉ cụ thể, doanh nghiệp có thể đi mượn, đi thuê.Nhiều doanh nghiệp có thể có cùng một địa chỉ.
3. Vốn điều lệ:
  - Khi thành lập công ty, Doanh nghiệp không kd những ngành nghề đòi hỏi vốn pháp định thì vốn điều lệ chỉ mang tính chất kê khai và chịu trách nhiệm trong phần vốn kê khai đó.
 - Doanh nghiệp kd  trong những ngành nghề đòi hỏi vốn pháp định thì tuỳ từng lĩnh vực mà phải có số lượng vốn pháp định có xác nhận của ngân hàng trước khi thành lập công ty
- khi thành thành lập doanh nghiệp, thành lập công ty Luật không quy định giới hạn số vốn tối thiểu hay tối đa của doanh nghiệp.Phần vốn điều lệ liên quan đến thuê môn bài và năng lực tham gia đấu thầu của doanh nghiệp.
- Các thành viên trong công ty cơ cấu phần vốn góp theo tỉ lệ thoả thuận giữa các bên.
 4. Ngành nghề kd khi thành lập doanh nghiệp:
  - Khithành lập công ty, Doanh nghiệp có thể tiến hành đăng ký các ngành nghề  trong hệ thống ngành kinh tế quốc dân bình thường trừ những nghành nghề đòi hỏi có điều kiện về vốn pháp định, chứng chỉ.
 - Ngành nghề đòi hỏi chứng chỉ : Là các ngành nghề khi tiến hành đăng ký  thành lập công ty phải có chứng chỉ của người đứng đầu doanh nghiệp hoặc các thành viên
 - Ngành nghề đòi hỏi vốn pháp định: Là các ngành nghề khi tiến hành đăng ký thành lập doanh nghiệp, thành lập công ty đòi hỏi phải có vốn pháp định, vốn pháp định phải được ngân hàng xác nhận.
5. Tên doanh nghiệp: Những lưu ý khi thành lập doanh nghiệp liên quan đến Tên gọi:
Tên của doanh nghiệp khi tiến hành đăng ký thành lập công ty không được trùng và gây nhầm lẫn với doanh nghiệp khác trên phạm vi cả nước.

 Xem thêm

Công ty cổ phần là gì:  Thành lập công ty cổ phần như thế nào ? Trước khi  thành lập công ty bạn cần hiểu các bước tiến hành khi chuẩn bị thành lập công ty, thành lập doanh nghiệp:Công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp trong đó vốn điều lệ được chia làm nhiều phần bằng nhau dưới dạng cổ phần. Trong công ty cổ phần Các cổ đông công ty có các quyền và nghĩa vụ tương ứng với số cổ phần của mình trong công ty.Khi thành lập công ty cổ phần phải có từ 03 cổ đông sáng lập trở lên tham gia đứng tên sáng lập để thành lập công ty, Công ty cổ phần sau khi thành lập công ty có quyền huy động vốn dưới hình thức phát hành cổ phiếu.Các cổ đông công ty cổ phần có quyền mua bán, chuyển nhượng cổ phần của mình.Bộ máy lãnh đạo của công ty cổ phần sau khi thành lập công ty gồm: Giám đốc, Tổng giám đốc, Chủ tịch HĐQT,Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.Sau khi thành lập công ty cổ phần chính thức đi vào hoạt động và có đầy đủ tư cách pháp nhân
Công ty TNHH 2 thành viên là gì:
 
Thành lập công ty TNHH 2 thành viên như thế nào ? Trước khi  thành lập công tybạn cần hiểu các bước tiến hành khi chuẩn bị thành lập công ty, thành lập doanh nghiệp: 
Công ty TNHH 2 thành viên trở lên là loại hình doanh nghiệp trong đó vốn điều lệ được chia làm nhiều phần bằng nhau theo tỉ lệ góp vốn, số lượng từ hai thành viên trở lên và không vượt quá 50 thành viên . Trong công ty tnhh Các thành viên công ty có các quyền và nghĩa vụ tương ứng với số vốn góp của mình trong công ty.Khi thành lập công ty tnhh 2 thành viên phải có từ 02 thành viên sáng lập trở lên tham gia đứng tên sáng lập để thành lập công ty,Số lượng không quá 50.Công ty tnhh 2 thành viên sau khi thành lập công ty không có quyền huy động vốn dưới hình thức phát hành cổ phiếu, nhưng có quyền tăng vốn điều lệ bằng cách kết nạp thêm thành viên, nâng vốn điều lệ.Các thành viên công ty tnhh có quyền mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp của mình trong công ty .Bộ máy lãnh đạo của công ty cổ phần sau khi thành lập công ty gồm: Giám đốc, Tổng giám đốc, Chủ tịch HDTV, Hội Đồng Thành viên,Ban kiểm soát.Sau khi thành lập công ty tnhh chính thức đi vào hoạt động và có đầy đủ tư cách pháp nhân

Công ty TNHH 1 thành viên là gì: công ty TNHH một thành viên Là loại hình doanh nghiệp do một cá nhân, tổ chức làm chủ sở hữu chịu trách nhiệm trong phần vốn điều lệ cam kết .Sau khi thành lập công ty không có quyền phát hành cổ phiếu.Khi thành lập công ty bộ máy lãnh đạo gồm: Giám đốc, Tổng giám đốc, Chủ tịch công ty.Công ty tnhh một thành viên sau khi thành lập công ty có đầy đủ tư cách phấp nhân

THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH

 1. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty : Doanh nghiệp có thể tiến hành kinh doanh - thay đổi địa chỉ trụ sở chính, Khi kê khai thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh,thay đổi trụ sở chính của doanh nghiệp phải có địa chỉ cụ thể, doanh nghiệp có thể đi mượn, đi thuê.Nhiều doanh nghiệp có thể có cùng một địa chỉ.Doanh nghiệp kê khai rõ địa chỉ trụ sở chính công ty thay đổi.
2. Thay đổi ngành nghề kinh doanh công ty: Doanh nghiệp có thể tiến hành kinh doanh -  thay đổi ngànhnghề kinh doanh công ty, Tiến hành bổ sung các ngành nghề kinh doanh trong hệ thống ngành kinh tế quốc dân bình thường trừ những ngành nghề kinh doanh đòi hỏi có điều kiện về vốn pháp định, chứng chỉ cần lưu ý như sau khi kinh doanh;
a.Ngành nghề kinh doanh đòi hỏi chứng chỉ : Là các ngành nghề khi tiến hành thay đổi  kinh doanh phải có chứng chỉ của người đứng đầu doanh nghiệp hoặc các thành viên.
b. Ngành nghề kinh doanh đòi hỏi vốn pháp định: Là các ngành nghề khi tiến hành   thay đổi kinh doanh đòi hỏi phải có vốn pháp định, vốn pháp định phải được ngân hàng xác nhận.Doanh nghiệp kê khai ngành nghề cụ thể cần bổ sung cho công ty chúng tôi để được tư vấn cụ thể khi tiến hành kinh doanh.
Download Hệ thống ngành nghề kinh tế Việt nam QD 10/2007
3.Thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty : Doanh nghiệp có thể thay đổi người đại diện theo pháp luật ( giám đốc, chủ tịch HĐTV, chủ tịch HĐQT) trong hồ sơ xin thay đổi đăng ký kinh doanh, các thành viên thay thế giữ chức vụ quản lý điều hành doanh nghiệp (Giám đốc, Chủ tịch HĐTV) không được là cán bộ, công chức, sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên ngành quân đội, công an, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, đang chấp hành hình phạt tù.
4. Thay đổi vốn điều lệ công ty:Doanh nghiệp có thể tăng giảm vốn điều lệ. Khi tăng hay giảm vốn điều lệ doanh nghiệp phải ghi rõ số vốn tăng thêm, Cơ cấu lại phần vốn góp của các thành viên trong công ty sau khi tăng, giảm.Khi tiến hành thủ tục kinh doanh, doanh nghiêp kê khai cụ thể các thông tin về vốn của các thành viên trong công ty sau khi điều chỉnh lại vốn điều lệ công ty.
5.Thay đổi các thành viên trong công ty: Doanh nghiệp có thể rút, bổ sung, thay thế các thành viên trong công ty.Khi tiến hành công việc trên doanh nghiệp phải cơ cấu lại danh sách thành viên sau khi thay đổi.Trong hồ sơ xin kinh doanh, doanh nghiêp kê khai cụ thể các thông tin về các cá nhân thay thế, phần vốn góp trong công ty, chức vụ ......
Khi tiến hành kinh doanh, doanh nghiệp chuẩn bi các thông tin về thành viên muốn rút, thay đổi, hay bổ sung.
6.Thay đổi tên gọi công ty :Tên của doanh nghiệp định thay thế không được trùng và gây nhầm lẫn với doanh nghiệp khác trên phạm vi cả nước.Doanh nghiệp chuẩn bị tên định thay thế.Việc tra cứu thông tin  để chống trùng và gây nhầm lẫn theo quy định của luật Doanh nghiệp năm 2005 và các nghị định thông tư hướng dẫn là rất cần thiết khi tiến hành thay đổi đăng ký kinh doanh.
7.Các thay đổi khác : Ngoài những thay đổi trên, doanh nghiệp có thể có những kinh doanh khác trong kinh doanh. Việc lấy thông tin sẽ được cụ thể với từng thay đổi khác đó.

- Công việc chuẩn bị khi tiến hành thay đổi đăng ký kinh doanh: Các thông tin về vấn đề cần thay đổi đã được liệt kê tại phần Các chỉ tiêu thay đổi như trên
- Dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh: Lấy thông tin, tư vấn cụ thể từng yêu cầu thay đổi cho khách hàng.
Soạn thảo bộ hồ sơ thay đổi giấy phép kinh doanh.
- Thay mặt doanh nghiệp tiến hành thủ tục kinh doanh tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Bàn giao cho doanh nghiệp các giấy tờ liên quan đến việc kinh doanh sau thời gian đã thoả thuận.
- Tư vấn soạn thảo hồ sơ nội bộ doanh nghiệp sau khi kinh doanh
- Tư vấn thủ tục thuế, kế toán, và các vấn đề liên quan đến pháp luật miễn phí cho doanh nghiệp sau khi đã kinh doanh
- Thời gian và các mức phí trọn gói :

Mức phí : 1.800.000 VNĐ Thời gian 3 - 6 ngày làm việc

- Các sản phẩm dịch vụ doanh nghiệp nhận được:
Giấy phép đăng ký kinh doanh đã được sửa đổi.
Con dấu công ty đã thay đổi.
Tư vấn thủ tục thuế, kế toán, và các vấn đề liên quan đến pháp luật miễn phí cho doanh nghiệp sau 5 năm

LIÊN HỆ LUẬT SƯ TƯ VẤN - GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP : 0989.031. 643

Gửi bình luận và chia sẻ bài viết này trên:

Thủ tục ly hôn nhanh

Thực tiễn việc giải quyết ly hôn ở toà án các quận huyện có nhiều sự khác nhau về thời gian, trình tự, yêu cầu về xác nhận tình trạng hôn nhân, hoà giải địa phương........, hồ sơ, đơn ly hôn, mỗi toà án yêu cầu khác nhau về đơn, về thủ tục và các văn bản đi kèm trong hồ sơ cũng không thống nhất gây khó khăn cho quý khách, tốn kém chi phí và thời gian, với mục đích giúp quý khách hiểu và giải quyết vấn đề được toàn diện.

Tranh chấp đất đai - nhà ở

Lĩnh vực tư vấn luật, giải quyết tranh chấp đất đai - nhà ở là một trong những lĩnh vực chúng tôi tư vấn đại diện pháp lý. Lĩnh vực này do nhóm Luật sư đất đai, Luật sư nhà đất phụ trách sẽ tư vấn và đưa ra giải pháp hiệu quả nhất cho khách hàng. Đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho quý khách. Văn phòng luật sư cung cấp đến quý khác các dịch vụ:

Bào chữa vụ án hình sự - Các tội phạm

Tư vấn và giúp khách hàng, bị can, bị cáo tìm các chứng cứ ngoại phạm hoặc loại trừ trách nhiệm hình sự, lỗi trong Tố tụng hình sự. Tư vấn và giúp khách hàng, bị can, bị cáo nhận thức rõ được quyền và nghĩa vụ của họ trong điều kiện, hoàn cảnh thực tại, trên cơ sở đó đối chiếu với quy định của pháp luật tư vấn và hướng dẫn khách hàng, bị can, bị cáo khai khi bị hỏi cung trước các cơ quan tiến hành tố tụng hoặc trước phiên Tòa tránh tình trạng bị ép cung, mớm cung, dụ cung nhằm minh oan, miễn hoặc giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Bồi thường thu hồi nhà đất

Bồi thường khi nhà nước thu hồi đất đang là một trong những vấn đề nhức nhối tại Việt Nam hiện nay. Theo kết quả báo cáo hàng năm các vụ việc kiếu nại, khiếu kiện xảy ra ở Việt Nam thì có tới trên 60% phát sinh trong hoạt đồng bồi thường khi nhà nước thu hồi đất. Vậy do đâu mà hoạt động bồi thường khi nhà nước thu hồi đật lại gặp phải những kho khăn như vậy?

Quyền nuôi con - tài sản chung khi ly hôn

Khi ly hôn vợ chồng sẽ đều có quyền bình đẳng với nhau trong vấn đề con cái, trong đó quyền được nuôi con sau khi ly hôn được pháp luật công nhận và quy định tại Luật hôn nhân gia đình 2014, quan hệ về tài sản chung của vợ chồng. Khi ly hôn việc phân chia tài sản được đặt ra, vì vậy việc nắm rõ những quy định của pháp luật liên quan đến chế độ tài sản chung vợ chồng cũng như những nguyên tắc phân chia tài sản chung sẽ giúp cho việc giải quyết các tranh chấp mâu thuẫn của vợ chồng trong vấn đề về tài sản.

Tư vấn thu hồi nợ

Sau khi tiếp nhận hồ sơ nợ và thấy hồ sơ nợ có cơ sở kiện đòi. Văn phòng luật sư chúng tôi sẽ tiến hành ký hợp đồng dịch vụ pháp lý kiện đòi nợ với khách hàng. Đồng thời khách hàng sẽ ủy quyền cho Văn phòng luật sư chúng tôi được quyền đòi nợ. Mọi thủ tục giấy tờ chúng tôi cung cấp cho khách hàng.

Luật sư tư vấn - Tranh tụng - Đại diện

Mọi thắc mắc pháp lý sẽ được luật sư, chuyên gia pháp lý tư vấn, hỗ trợ giải đáp trên tinh thần trách nhiệm.

Tin tức tổng hợp
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ